Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MC1 gửi 9898 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Chúng Ta Dành Thời Gian Trong Cuộc Đời Để Làm Gì
Lượt xem: 1014

Cuộc sống của chúng ta bao gồm những khoảnh khắc và những kỷ niệm được tạo ra khi còn sống. Nhưng trong cuộc đời, khoảng thời gian mà chúng ta thực sự sống vì mình thật ra lại vô cùng ít ỏi. Sẽ tiếc lắm nếu chúng ta tiếp tục lãng phí thời gian một cách vô ích.