Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MC1 gửi 9898 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Rap Về Đồng Chí Ngữ Văn lớp 9
Lượt xem: 2213

Tác phẩm Đồng Chí trong sách ngữ văn lớp 9 được tác giả kể về năm tháng dân ta đánh đuổi kẻ địch xâm lăng. Bài rap tài hiện lại một cách chân thực về những năm tháng ấy.