Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MC1 gửi 9898 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Thi Lại Thể Dục
Lượt xem: 2475

Quá đen đủi cho Thảo khi phải thi lại thể dục. Nhờ sự giúp sức của Hiếu và Nhung không biết Thảo có vượt qua kỳ thi lại hay không đây.