Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MC1 gửi 9898 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Taeyang (Big Bang) Lần Đầu Xuất Hiện Sau Khi Xuất Ngũ
Lượt xem: 1308